Partner Organisations Aquila Bioscience ireland

AQUILA BIOSCIENCE LIMITED

Marta Utratna, Ireland

food safety authority of ireland

FOOD SAFETY AUTHORITY OF IRELAND 

Lisa O’Connor, Ireland

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)

Dr. Maria Graciela Pucciarelli Morrone

Wageningen University

WAGENINGEN UNIVERSITY

Prof T (Tjakko) Abee